İndirim!

Yeni Türkiye’nin Yeni Gerçekleri

Yazarlar
Osman Şimşek; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İsmanil Cansız; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi,
Mehmet Akif Okur; Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,
İbrahim Warde; Tufts University,
Murat Akçakaya; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mehmet Merve Özaydın; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Cemalettin Parıltı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kazım Kara; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu.

“21. yüzyılın kültürel çağ olması özelliğine bağlı olarak artık pozitivizm-liberalizm-kapitalizm etkileşimli tek tipleştirici sosyal düşünce anlayışı yerine özgün sosyal düşünce yapısına yönelik ihtiyaçlar ve arayışlar dinamizm kazanmıştır.

Türkiye’nin “yeni gerçekleri”ni kendi özgün sosyal düşünce sistemini, bilim anlayışını yeniden kendi ölçeğinde çağın şartlarını da dikkate alan bir yorum gücü ile ele alma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimi, felsefi düşünce oluşturma, psikoloji, tarih felsefesi gibi bir toplumun sosyal düşünüşünü biçimlendiren ona şekil veren bu parametrelerin Türk toplumunun kendine has değerleri çerçevesinde yeniden inşa edilmesi, yeni bir “sistemsel” özgün sosyal düşünce üretilmesinin yolunun açılması bir gereklilik olarak Türkiye’nin karşısında durmaktadır.”

 13,00  8,00

ISBN

9786056046766

Yayınevi

Yazar