Stokta yok

Osmanlı Ticaret Hukuku

Ticaret alanında Batı’da yaşanan hızlı gelişmeler Osmanlı’da 19.Yüzyılda etkisini göstermiş ve ticari münasebetlerin artışı ticari işlemlerdeki çeşitliliğin artmasını ve yeni ticari vasıtaların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Kaçınılmaz olarak buna uygun hukuki düzenlemelerin yapılması zarureti karşısında, tercihini Batı hukukunun resepsiyonundan yana kullanan Osmanlı devleti, karşılaştığı ikilemi bu yolla çözmeye çalışmıştır.

İslam hukuk sisteminin ilk ve en büyük kodifikasyonu olan Mecelle ile Batı hukuk sisteminin eseri olan Ticaret Kanunnâmesinin uygulamada nasıl telif edildiği bugüne kadar ele alınmamış bir konudur. Siyasi boyutu da bulunan konunun burada daha çok hukuki yönü üzerinde durulmaktadır.

Yazar bu kitapta yeni kaynaklar ışığında hem 19.yüzyıl Osmanlı ticaret hukukunun kurumsal gelişimi hem de Mecelle ve Ticaret Kanunnâmesinin uyumlaştırılması üzerinde durmaktadır.

 10,00  7,00

Stokta yok

ISBN

978975666522X

Yayınevi

Yazar