Stokta yok

Muhacirlerin İzinde

Boşnakların Trajik Göç Tarihinden Kesitler
Hayri Kolaşinli – Mirze Mehmet Zorbay

Boşnak halkı için kara günler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki varlığı silindikten sonra başlar. Artık yaşanan her gün, kaos, çile, sürgün, can ve mal kaybı anlamına gelmek-tedir. Devlet-i Âlîyye’nin Balkanlar’daki topraklarının önemli bir kısmını kaybettiği Berlin Kongresi sonrasında durumun ve-hameti artmış ve Sultân’ın askerleri bölükler halinde Türkiye’ye dönmeye başlamışlardır. Antlaşmaya bağlı kalınarak yapılan bu geri çekilme işlemi, Boşnaklar’ı Sırbistan’la Karadağ’daki yurtlarında yapayalnız ve ne yapacağını bilemez bir halde bı-rakmıştır. Aslında Boşnaklar yurtlarından ayrılmayı isteme-mekte, hatta buna yönelik eylemlere sert bir şekilde karşı koy-maktadırlar. Ancak başa gelen bu acımasız kadere katlanmayı ve bu kaderle birlikte yaşamayı zaman içinde öğreneceklerdir.

 20,00  13,00

Stokta yok

ISBN

9786056046728

Yayınevi

Yazar